Status på Skibbild-Nøvling fjernvarme.
Forsyningen Danmark er fortsat igang med at udforme et projektforslag til Herning Kommune. Dette vil indeholde Forsyningen Danmarks forslag til hvordan projektet udformes samt budget, tidsplan og drift. Kommunens planlæggere og Forsyningen Danmark er i tæt kontakt. De forsøger, at komme så hurtig som muligt videre i processen, så anlægsarbejdet kan begyndes. Tidshorisonten for nedgravning af rør er der stor usikkerhed omkring. Der er stor efterspørgsel på materialer og håndværkere, grundet udbygning af Danmarks fjernvarmenetværk. Forsyningen Danmark undersøger dog alternative materialeudbydere og rørteknologier der kræver mindre svejsearbejde. Ligeledes skal anlægningsarbejdet koordineres med Herning Kommune, da Herningvej og dele af Skibbild-Nøvling skal have ny kloakering indenfor de næste par år.
Alt i alt kan der først siges noget konkret, når Forsyningen Danmark har indsendt projektforslaget. Forsyningen Danmark er bevidst om, at byens borgere efterspørger tidshorisonter og en forventet varmepris. Fjernvarmeudvalget holder fortsat kontakt med Herning Kommune og Forsyningen Danmark og vi sørger for at opdatere når der er nyt i sagen.