Skibbild-Nøvling Forsamlingshus har afholdt Repræsentantskabsmøde, hvor der var valg til bestyrelsen. Bent Andersen ønskede at stoppe som formand efter mange år på denne post. Stor tak til Bent for indsatsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Kurt Stoustrup, som ved konstitueringen blev ny formand.
Inden næste forår forestår der et stort arbejde med at ændre vedtægterne, så der kan dannes en fremtidssikret organisationsstruktur bag Forsamlingshuset.