Borgerforeningen har torsdag d. 9. februar afholdt ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig.
Den nye bestyrelse i Borgerforeningen er:
Formand: Keld Christensen
Næstformand: Brian Mølby
Menigt medlem: Kirstine Hestbech Madsen
Menigt medlem: Ida Rygaard Nytoft
Menigt medlem og sekretær: Tina Hebsgaard
1. Suppleant: Winnie Krog
2. Suppleant: ukendt – bestyrelsen har fået mandat til at finde en 2. Suppleant.
Kasserer: Susanne Engholm Christensen
Vi glæder os til at trække i arbejdstøjet🙂
Tak til de fremmødte i aften. Idéer og ønsker er skrevet ned, og vil blive taget op på bestyrelsesmøder i løbet af foråret.