Skibbild-Nøvling ligger landskabeligt smukt og afvekslende

Herningsholm å løber nordøst for landsbyerne og danner en dejlig ådal. Der er små vandløb og en del mindre skovbevoksede områder omkring landsbyerne. Tilsammen giver det rige muligheder for naturoplevelser og traveture. Se billederne nedenstående i galleriet


Skibbild-Nøvling Galleri