Spiluniverset i Skibbild-Nøvling

På denne side finder du baneoversigt til discgolfbanen i byen. Du kan ligeledes finde regler for alle de spil, der er tilgængelig sammen med discgolfbanen i Skibbild-Nøvling. Alt er GRATIS for jer. Eneste krav er, at I passer på sagerne og lægger det på plads, hvorfra I tog det. Håber I får nogle hyggelige timer sammen i vores dejlige område. En disc koster 100 kr.! – så skulle en disc blive væk, håber vi I vil overføre 100 kr. til borgerforeningens konto (reg.nr.7611, kontonr. 1161741) eller på Mobile Pay på 93200

I kan GRATIS benytte:

18 kurves Discgolfbane
Pointspil og kongespil
Petanque
Rundbold
Kroket

Skibbild-Nøvling byder jer velkommen overalt i byen. 


Discgolf – Baneoversigt og regler

Hul 1: 76 m, Hul 2: 93 m, Hul 3: 60 m, Hul 4: 125 m, Hul 5: 53 m, Hul 6: 57 m, Hul 7: 63 m, Hul 8: 75 m, Hul 9: 47 m. Hul 10: 47 m, Hul 11: 59 m, Hul 12: 69 m, Hul 13: 61 m, Hul 14: 63 m, Hul 15: 80 m, Hul 16: 62 m, Hul 17: 87 m, Hul 18 69 m. Totallængde: 1271 m. Hvert hul spilles på par 3. Totalt par: 27. Klik evt. på billedet for at se i stort format.

App én UDisc Frisbeegolf kan anbefales at hente ned for ekstra info.

Spillets formål er, med så få kast som muligt, at kaste golfdiscen i hul. Man starter med at kaste (drive) fra et teested (startstedet) og kaster derefter fra, hvor golfdiscen er landet. Hullet er færdigspillet, når man til sidst har kastet golfdiscen i kurven – dette kaldes et putt. Kombinationen af længde, præcision, vind, træer, buske, vand og terræn giver spilleren masser af udfordringer og spænding under spillet. Et helt spil bestående af 9 kurve tager en lille time, afhængig af hvor mange I er – og hvor godt I spiller

Generelle regler for discgolf:
– Discgolf spilles som almindelig golf. Golfdiscen erstatter kølle og bold.
– Hullet erstattes af en discgolfkurv.
– Sørg altid for at have frit udsyn inden du kaster. Kast derfor aldrig, når der er mennesker eller dyr inden for rækkevidde.
– Man spiller i grupper på maksimum 4 personer.
– Alle spillere kaster fra teestedet (start) mod disc golf kurven (hullet).
– Derefter kaster man videre fra, hvor golfdiscen er landet, indtil golfdiscen er i hul.
– Golfdiscen tælles som værende i hul, når den ligger i kurven eller hænger i kæderne. Golfdiscen er ikke i hul, hvis den ligger oven på kurven eller under kurven, eller hvis den blot har rørt kurven.
– Antallet af kast skrives ned for hvert hul og lægges sammen. Vinderen er den spiller, der har brugt færrest kast på samtlige huller.
– Det er altid den spiller, der ligger længst fra kurven, der kaster først.

Pointspil

Petanque

– Petanque kan spilles som Single, Double eller Triple. I Single og Double har hver spiller 3 kugler, i Triple 2. Hovedmålet er at komme så tæt som muligt på den lille trækugle kaldet ‘grisen’ – med så mange kugler som muligt før modstanderens nærmeste kugle. Hvis banen er afgrænset af f.eks. en træramme, er en kugle ude hvis kanten rammes, og kuglen skal straks fjernes fra spillet.
– Der trækkes lod om, hvilket holdt som skal starte. Vinderholdet tegner en cirkel med en diameter på 35 – 50 cm. Alle kast i denne runde skal foregå med begge fødder inden for denne cirkel.
– En spiller fra holdet som vandt lodtrækningen kaster nu grisen ud i en afstand af mindst 6 meter og højest 10 meter fra cirklen.
– En spiller fra samme hold kaster den første kugle – og prøver at komme så tæt på grisen som muligt.
– En spiller fra det modsatte hold forsøger nu enten at kaste en kugle tættere på grisen – eller at skyde den første kugle væk.
– Det hold som ikke ligger nærmest grisen, vedbliver at kaste til de får en kugle nærmest. Herefter kommer det andet hold til.
– Når et hold ikke har flere kugler tilbage, kaster det andet hold resten af sine kugler.
– Når alle kugler er kastet, tæller man point. Kun et hold får point i hver runde. Det hold, som ligger nærmest grisen, får lige så mange point, som de har kugler nærmere end modstanderens nærmeste kugle.
– Det hold som lå nærmest og vandt runden tegner en ny cirkel og starter næste runde.
– Vinder er det hold, som først når 13 point.

Kongespillet KUBB

Kubb spilles af mellem 2 og 12 spillere, hvert hold består af 1 til 6 deltagere.

Spillet består af:

1. – 1 konge, kongen er større (10x10x32 cm) og højere end kubb’erne, snittet eller udskåret.
2. – 5 kubb’er á (16×7,5×7,5 cm), oprettede firkløvede stammer kan bruges.
3. – 6 kastepinde á (32×4,5 cm), afsavede grene kan bruges.
4. – 6 pinde, til at indkredse banen og markere midterlinie.

Banen kan variere med en basis linie på 3–5 meter og en sidelinie på 6–8 meter, oftest 4×8 meter.
5. – Modstanderens 5 kubb’er

Ved spillets start måles banen op i to banehalvdele adskilt af en midterlinie.

Hjørne- og midterpinde placeres.

De 10 kubb’er opstilles med 5 på hver af de to basisliner, kongen placeres i centrum på midterlinien. De to hold er placeret bag de to basisliner.

Hvilket hold der begynder, afgøres med et kast mod kongen.

Det hold der placerer en kastepind nærmest kongen, uden at vælte kongen, begynder.
Det hold der begynder får de 6 kastepinde.

Spillet går i korte træk ud på at fælde modstanderens kubb’er og til sidst fælde kongen. Hvis man uforvarent kommer til at vælte kongen har man tabt.

Man kaster med kastepind bag basislinien, som ikke må overtrædes.

Man kaster mod kubb’er placeret på den modstående basislinie.

Kun underhåndskast er tilladt, og med pinden langs kasteretningen.

Kastepindene fordeles mellem antallet af deltagere på det enkelte hold.

De samme kastepindene bruges af begge hold.

Begynderholdet (hold A) kaster sine pinde mod de modstående kubb’er.
Lad os forestille os at det lykkes at vælte to kubb’er.

Nu skal hold B kaste de væltede kubb’er over på hold A’s banehalvdel.
De bliver nu benævnt banekubb’er.

En væltet banekubb rejses vinkelretop mod midterlinien.

Banekubb’erne placeres med fordel så tæt på midterlinien som muligt, uden at komme for tæt på kongen.

Kast med banekubb’erne skal altid gøres med underhånd, men kubb’en må gerne ligge på tværs i hånden.

Hvis det lykkes at ramme en af de tidligere udkastede banekubb’er, må de stables oven på hinanden.

De kan så senere fældes med bare én kastepind.

Det er altid modstanderholdet der rejser de banekubber der kastes ud.

Man har to forsøg til placere de væltede kubb’er.

Hvis kubb’en lander ud over basislinien, trækkes kubb’en vinkelret tilbage på basislinien. Lander en kubb’en i eget holds egen banehalvdel eller uden for sidelinierne kastes igen.

Hvis det andet forsøg ligeledes mislykkes og kubb’en lander uden for hold A’s felt, må hold A placere banekubb’en på et valgfrit sted, gerne bag kongen.

Afstanden til kongen skal være minimum længden på en kastepind.

Nu er det hold B’s tur, og den på hold B som har kastet kubb’erne ud, kaster den første kastepind ud.

Først skal de banekubber, som netop er smidt ud væltes, dernæst må kastes mod kubb’erne ved hold A´s basislinie.

Nu er det hold A’s tur igen.

Først kastes de af hold B væltede kubber over i hold B’s banehalvdel.

Ligeledes skal banekubb’erne væltes før der må kastes mod kubb’erne på basislinien.

Hvis det ikke lykkes hold A at vælte alle banekubb´erne med de seks kastepinde, må hold B rykke frem til den forreste ikke væltede banekubb (straflinien), når det på ny skal kaste væltede banekubb’er ud, og senere kastepinde.

Man må ikke fælde den sidste basiskubb med den sidste kastestok, der skal være en stok til at vælte kongen med.

Rundbold

– 8-12 deltagere pr. hold. Såfremt begge hold kan blive enige herom må der benyttes flere spillere. Alternativt er det tilladt at udskifte spillere.
– Banen laves således at de voksne skal løbe 27 meter på en runde og børnene (12 år eller derunder) blot 21 meter.
– Spilletid pr. kamp er 24 minutter.
– Der gives et point for hver gang en spiller løber en runde. Holdet med flest point ved kampens slutning er vinder.
– Et hold er inde indtil holdet har tre “døde” eller der ikke er nogen til at slå til bolden.
– Hver spiller har tre forsøg til at ramme bolden.
– Bolden må ikke forsøges sendt skæv ud af banen.
– Såfremt den ryger ud på den første halvdel af langsiden er slaget ikke gyldigt, d.v.s. der kan ikke løbes på denne bold. Såfremt der løbes, må de løbende returnere til deres udgangspunkt (dvs. ingen dør)
– En spiller “dør” hvis vedkommende
– befinder sig mellem to baser når opgiveren modtager bolden, hvis spillerens bold bliver grebet, hvis spilleren løber på en bold, som bliver grebet.
– En “død” spiller kan “befries” såfremt en holdkammerat på sit eget slag når hele banen rundt.

Fodboldkroket

På et stort spilleareal slås boldene gennem alle portene med så få slag som muligt. Buerne tages i en bestemt rækkefølge eller flere gange, alle porte sparket i gennem midten af spillearealet, men det beslutter man sig for inden spillet begynder. Så har man selv fundet spillereglerne, og lige som man vil have dem.

Hvis noget går i stykker

Skulle der være noget der går i stykker, vil vi gerne at I fortæller det, så vi kan få købt noget nyt. Det er så ærgerligt hvis man vil ud for at spille, og der ikke er nogle spil. En disc koster 100 kr.! – så skulle en disc blive væk håber vi, I vil overføre 100 kr. til Borgerforeningens konto (Reg.nr.7611, konto nr. 1161741) eller Mobile Pay på 93200

På vegne af hele Skibbild-Nøvling – Velkommen og rigtig god fornøjelse med hyggen !

Borgerforeningen i Skibbild-Nøvling

www.skibbild-noevling.dk