Velkommen til nutidens landsby

Velkommen til Skibbild-Nøvling og borgerforeningens sider på den fælles portal i byen, som borgerforeningen også står bag.  Her kan du læse om foreningens arbejde som i bund og grund er op til medlemmerne ønske om udvikling.

Begrebet “Borgerforeningen” har over 70  år på bagen, men Skibbild-Nøvling har Danmarks måske yngste gennemsnit for en borgerforening. Velkommen til et område der vil udvikling og fremtiden.

VÆRDIER Skibbild-Nøvling

Vi ønsker udvikling og tilflytning, men fastholdelse af de værdier vi har skabt sammen i området, hvor alle tager ansvar for fællesskabet.

Ønsker du at bo i et område med særligt socialt fællesskab, tryghed for alle, direkte i smuk natur og et område i udvikling. Så er det muligt området er noget for dig. Se borgere i området fortælle deres historie – og book eventuelt en tid med en af de familier du syntes bedst repræsenterer jeres værdier.

Udviklingsplan 2010-2020

Hensigten med udviklingsplanerne er:

  • At vise nye veje og handlinger og medvirke til at skabe fremskridt i lokalområdet
  • At synliggøre områdets kvaliteter og muligheder
  • At styrke samarbejde og fællesskab såvel i lokalområdet som mellem lokalområdet og kommunen
  • At bygge på en stærk lokal forankring og ikke mindst inspirere de enkelte lokalsamfund til i højere grad selv at tage hånd om udviklingen

Udviklingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem borgerne i Skibbild-Nøvling, Skibbild-Nøvling borgerforening, LAG Herning, Herning Kommune og NIRAS A/S

Rigtig mange tiltag – næsten alle er allerede gennemført, så nuværende arbejdes på version 2 – “Skibbild-Nøvling i år 2025” 

Mød familier i området – vi giver kaffe

Vi vil så gerne vise Jer området og fortælle Jer om alle de fede oplevelser der er i området – og hvordan det er at leve et sted hvor velkommen ikke alene er et ord. Vi giver gerne en kop kaffe – kom endelig forbi.

Bliv medlem

Din støtte betyder noget for områdets mulighed for udvikling. 150 kr. pr. hustand, 75 kr. for enlige. Betal via bank: 76111161741 (Husk adresse) – Eller MobilePay 93200

Borgerforeningen siger TAK for din/jeres støtte.

foreningslovene

Læs vedtægterne – også kaldet foreningslovene,

Alle der har tilkendegivet interesse, for at få fjernvarme, skulle gerne inden for de seneste dage, have modtaget et nyhedsbrev på mail fra Forsyning Danmark.
Har du ikke modtaget nyhedsbrev, kan Forsyning Danmark kontaktes på følgende mail: info@forsyningdanmark.dk
Nyhedsbrevet kan læses på Skibbild-Nøvlings hjemmeside:
15/2-2023
Status på Skibbild-Nøvling fjernvarme.
Forsyningen Danmark er fortsat igang med at udforme et projektforslag til Herning Kommune. Dette vil indeholde Forsyningen Danmarks forslag til hvordan projektet udformes samt budget, tidsplan og drift. Kommunens planlæggere og Forsyningen Danmark er i tæt kontakt. De forsøger, at komme så hurtig som muligt videre i processen, så anlægsarbejdet kan begyndes. Tidshorisonten for nedgravning af rør er der stor usikkerhed omkring. Der er stor efterspørgsel på materialer og håndværkere, grundet udbygning af Danmarks fjernvarmenetværk. Forsyningen Danmark undersøger dog alternative materialeudbydere og rørteknologier der kræver mindre svejsearbejde. Ligeledes skal anlægningsarbejdet koordineres med Herning Kommune, da Herningvej og dele af Skibbild-Nøvling skal have ny kloakering indenfor de næste par år.
Alt i alt kan der først siges noget konkret, når Forsyningen Danmark har indsendt projektforslaget. Forsyningen Danmark er bevidst om, at byens borgere efterspørger tidshorisonter og en forventet varmepris. Fjernvarmeudvalget holder fortsat kontakt med Herning Kommune og Forsyningen Danmark og vi sørger for at opdatere når der er nyt i sagen.
18/1-2023
Arbejdsgruppen har idag haft et godt møde med Herning Kommune og Forsyningen Danmark. De tilmeldte borgere vil høre mere snarest.
10/1-2023
Det ser rigtig positivt ud med tilkendegivelser omkring ønsket for fjernvarme til Skibbilld-Nøvling.
Derfor skal arbejdsgruppen og repræsentanter fra nemfjernvarme samt Teknik og Miljø have møde onsdag d. 18. Januar.
7/12-2022
Der er nu 55% der har registreret at de er interesseret i at få fjernvarme.
Det betyder at vi er godt på vej.
Arbejdsgruppen påbegynder nu næste fase og arbejder på at sikre at alle har fået information og får hjælp til at blive registreret hvis der skulle være behov for det.
23/11-2022
Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring fjernvarmeprojektet.
De er trukket i arbejdstøjet, og her er første status på antal tilmeldte.
Der er lige nu 130 husstande der har tilkendegivet, at de er interesseret i fjernvarme.
Der skal flere med for at nå 75% (der er ca. 325 hustande i Skibbild-Nøvling)
Så vil du med på fjernvarmen, så hermed en opfordring til at få tilmeldt på:
Husk at sige det videre til din nabo🙂
25/10-2022
Borgermøde

Udvalg som Borgerforeningen er deltagende i:

Pressemeddelelser: Keld Engholm Christensen

Landsbykontaktudvalget:

Idrætscenteret:

Flagansvarlig: Morten Lund Overgaard

Bestyrelsen konstitueret februar 2024:

Formand: Keld Engholm Christensen, Odinsvej 39, 20809612, keld77@live.dk

Næstformand: Kirstine Hestbech Madsen, Bakke 5

Kassér: Susanne Engholm Christensen, Odinsvej 39, 21401117, susanne-engholm@hotmail.com

Menigt medlem: Allan Bach, Baldersvej 42

Menigt medlem: Ida Rygaard Nytoft, Tvevadvej 2

Menigt medlem og sekretær: Tina Hebsgaard, Baldersvej 21, 20640979, tinathorsoe@hotmail.com

Suppleant:

Suppleant:

Revisor: Jørgen Hansen, Baldersvej 9A, 22678316, joergen.hansen@fibermail.dk

Revisor: Kurt Østergaard, Frejasvej 8

Arrangementer afholdt af Borgerforeningen

Ingen arrangementer