Velkommen til nutidens landsby

Velkommen til Skibbild-Nøvling og borgerforeningens sider på den fælles portal i byen, som borgerforeningen også står bag.  Her kan du læse om foreningens arbejde som i bund og grund er op til medlemmerne ønske om udvikling.

Begrebet “Borgerforeningen” har over 70  år på bagen, men Skibbild-Nøvling har Danmarks måske yngste gennemsnit for en borgerforening. Velkommen til et område der vil udvikling og fremtiden.

VÆRDIER skibbild-Nøvling

Vi ønsker udvikling og tilflytning, men fastholdelse af de værdier vi har skabt sammen i området, hvor alle tager ansvar for fællesskabet.

Ønsker du at bo i et område med særligt socialt fællesskab, tryghed for alle, direkte i smuk natur og et område i udvikling. Så er det muligt området er noget for dig. Se borgere i området fortælle deres historie – og book eventuelt en tid med en af de familier du syntes bedst repræsenterer jeres værdier.

Udviklingsplan 2010-2020

Hensigten med udviklingsplanerne er:

  • At vise nye veje og handlinger og medvirke til at skabe fremskridt i lokalområdet
  • At synliggøre områdets kvaliteter og muligheder
  • At styrke samarbejde og fællesskab såvel i lokalområdet som mellem lokalområdet og kommunen
  • At bygge på en stærk lokal forankring og ikke mindst inspirere de enkelte lokalsamfund til i højere grad selv at tage hånd om udviklingen

Udviklingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem borgerne i Skibbild-Nøvling, Skibbild-Nøvling borgerforening, LAG Herning, Herning Kommune og NIRAS A/S

Rigtig mange tiltag – næsten alle er allerede gennemført, så nuværende arbejdes på version 2 – “Skibbild-Nøvling i år 2025” 

Mød familier i området – vi giver kaffe

Vi vil så gerne vise Jer området og fortælle Jer om alle de fede oplevelser der er i området – og hvordan det er at leve et sted hvor velkommen ikke alene er et ord. Vi giver gerne en kop kaffe – kom endelig forbi.

Bliv medlem

Din støtte betyder noget for områdets mulighed for udvikling. 150 kr. pr. hustand, 75 kr. for enlige.Betal via bank: 76111161741 (Husk adresse) – Eller MobilePay 93200

Borgerforeningen siger TAK for din/jeres støtte.

Referater og dagsordener

Læs alle referater og dagsordener fra bestyrelsens møder. Har du ønsker til dagsorden – tag fat i en fra bestyrelsen.

foreningslovene

Læs vedtægterne – også kaldet foreningeslovene,

Sogneeftermiddage

Torsdage skiftes frivillige fra borgerforeningen og fra menighedsrådet til at stå for arrangement, foredrag, sang eller anden aktivitet. Se programmet ved at klikke på ovenstående.

Udvalg som borgerforeningen er deltagende i:

Bankoklubbens repræsentant: Per Bank, Jan Rosenbjerg Albertsen
Ældrearrangementer: Suanne Larsen
Forsamlingshuset: Jette Nowack
Pressemeddelelser: Jan Rosenbjerg Albertsen
Landsbykontaktudvalget: Tommy Nikolajsen, Keld Christensen
Flagansvarlig: Morten Lund Overgaard

Bestyrelsen konstitueret marts 2018:

Formand Jan Rosenbjerg Albertsen, Jættevej 62, 41417161, Janrosenbjerg@mail.com

Næstformand Esther Ravn, Gefionsvej 3, 41427880, Estherravn@hotmail.com

Kasser Susanne Larsen, Odinsvej 39, 21401117, susanne-engholm@hotmail.com

Menigt medlem Per Salhøj Bang, Midgaardsvej 25, 61335656, Persbang@gmail.com

Menigt medlem Frederik Bruun, Gefionsvej 44, 20818631, Frederikbruun@hotmail.com

Menigt medlem Keld Christensen, Odinsvej 39, 20809612, Keld77@live.dk

Suppleant Tommy Nikolajsen Odindsvej 9 42737280 tommynikolajsen@sol.dk

Suppleant Christoffer Frederiksen, Gefionsvej 39, 20743333, dresty@msn.com

Revisor Jørgen Hansen, Baldersvej 9A, 22678316, joergen.hansen@fibermail.dk

Revisor Johannes Videbæk, Østerhovedvej 6, 20749088, videbaek@tdcadsl.dk

Arrangementer afholdt af Borgerforeningen

feb 2019

21/02/2019
Kl. 19:30 - 22:00
Generalforsamlingen Borgerforeningen - Spisning, generalforsamling efterfulgt af medlemsmøde
Skibbild-Nøvling Idrætscenter, Skibbild-Nøvling Danmark