Borgerforeningen

Vel nok Danmarks yngste gennemsnitsalder i bestyrelsen – Et aktiv – der arbejder for områdets udvikling og vækst. En bestyrelse der vil gøre hvad de kan for at området er rart at være i og altid er i udvikling.  Borgerforeningen vil konstant arbejde for, at Skibbild-Nøvling er nutidens landsby!

Læs mere om Borgerforeningen

Nøvling KFUM Idræt

I foreningen har vi mange trænere og medhjælpere, der gør en stor indsats. Men har du tid, lyst og interesse kan vi sikkert sagtens også bruge dig! Det er givende at være træner/hjælper i Nøvling KFUM idræt.

Læs mere om Nøvling KFUM Idræt

KFUM & KFUK

Vi har forskellige grupper med aktiviteter for alle aldre. MOK, Greenteam, Krudtuglerne, Voksenforum

Læs mere om KFUM & KFUK

Bankoklubben

Skibbild-Nøvling Bankoklub er et af omegnens STØRSTE bankospil !!!

HVER mandag aften, kl. 19:00  afholder Skibbild Bankoklub bankospil i Skibbild/Nøvling Forsamlingshus. Døren åbnes kl. 18.00

Læs mere om Bankoklubben

KFUM Spejdere

Der er mange gode grunde til at sende ungerne til spejder. At være spejder ligner ikke nogen af de andre fritidsaktiviteter som man kan “gå til”.

Læs mere om KFUM Spejdere

SIF Badminton

For både børn, unge og voksne. Vi tilbyder ungdommen en kvalificeret træning, som er tilpasset den enkeltes behov, så der både er plads til hygge og seriøsitet. Vores klub er både et tilbud om motion og træning og om deltagelse i diverse stævner.

Læs mere om SIF Badminton

SIF Fodbold

En fodboldklub der tilbyder fodbold for sjov – en forening med mange aktive medlemmer. Her er også plads til Jer.

Læs mere om SIF Fodbold

Billardklubben

En rigtig hyggelig klub, hvor du har mulighed for at spille forskellige former for billard.

Læs mere om Billiardklubben

DOF – Dansk Oplysnings Forbund

Forbundets formål er at arrangere undervisning og oplysning i
henhold til folkeoplysningsloven. Der arrangeres foredrag, undervisning m.m. Bla er madlavning for mænd et kæmpe hit i Skibbild-Nøvling

Læs mere om DOF

Lokalhistorisk arkiv

Formålet med arkivet er løbende at indsamle, registrere og opbevare materiale, der belyser den historie, som omfatter det geografiske område, der fra gammel tid kaldes Nøvling Sogn, og som omfatter de to landsbyområder Skibbild og Nøvling.

Læs mere om Lokalhistorisk arkiv

Junior og Ungdomsklub

Klubbens formål er at samle unge mellem 10 og 18 år til samvær i deres fritid. Der er juniorklub for de yngste og ungdomsklub for de ældre. Der er stor opbakning til begge klubber og der arrangeres masser af aktiviteter løbende.

Læs mere om Ungdomsklub

Indre mission

Indre Missions grundlag er Bibelen og den danske folkekirkes Evangeliske Lutherske lære. Aktiviteterne foregår i menighedshuset, men også i kirken og private hjem.

Læs mere om Indre mission