FJERNVARME OPDATERING
Der er nu 55% der har registreret at de er interesseret i at få fjernvarme.
Det betyder at vi er godt på vej.
Arbejdsgruppen påbegynder nu næste fase og arbejder på at sikre at alle har fået information og får hjælp til at blive registreret hvis der skulle være behov for det.
Du kan registrere dig på nedenstående link:
https://www.nemfjernvarme.dk/?fbclid=IwAR0NMaawBaXleGouuDIc_NDOz_dRuZrpJ7BWY4lv9zR4aHUoZ4k8excRBxc