Arrangement:
Lokalhistorisk aften

Dato/Tid
Dato - 26/09/2018
kl. 19:30 - 21:30

Lokation:
Friskolen Asgaard


Om arrangementet

LOKALHISTORISK AFTEN
i Skibbild – Nøvling
onsdag d. 26. september 2018 kl. 19.30
på Friskolen Asgaard
Aftenens emne er “Nøvling Kirke”
Frantz Jensen: Den gamle kirke fra år 1100 til 1917
Peder Andersen: Et rids af de sidste 100 år
Entré inkl. kaffe/ the m. brød: 50 kr.
Udstillingen åbner kl. 19.00
ALLE ER VELKOMNE!
Lokalhistorisk Arkiv

Fokus på sognets ældste bygning: Kirken
Når Skibbild – Nøvling Lokalhistoriske Arkiv inviterer til Lokalhistorisk Aften på Friskolen Asgaard d. 26. september, er det for at fortælle om den ældste bygning i sognet, nemlig KIRKEN.
Den nuværende kirkebygning har, som mange vil vide, 100 års jubilæum i 2019, og det vil uden al tvivl blive fejret på tilbørlig vis! Når Lokalarkivet sætter kirken i fokus i år, er det for at få hele kirkens historie fra omkring år 1100 og op til vore dage belyst.
Den første Nøvling Kirke lå ude ved Nøvlingholmvej lidt nord for Skibbild – Nøvling. Nu er stedet kendt som “Den gamle Kirkegård” i Nøvling. En sten, der står i det, der engang var kirken, fortæller, at her lå ifølge “Ribe Oldemoder” i 1325 den første Nøvling Kirke. Men forud for denne kirke, bygget af kampesten fra markerne rundt omkring, har der måske engang været en trækirke.
Denne gamle kirke blev efterhånden for lille, og den lå ikke det sted i sognet, hvor de fleste mennesker boede, så derfor blev den i 1917 revet ned/ flyttet til sit nuværende sted.
Alt dette vil tidl.lærer Frantz Jensen, der har arbejdet en del med dette stof, fortælle os om. Peder Andersen, medarbejder i arkivet, vil give et “Rids af de sidste 100 år” af kirkens historie.
Der er også i år en udstilling, som kan beses fra kl. 19. Det er en planche – udstilling. Disse plancher er fremstillet af tidligere arkivmedarbejdere til en aften om Nøvling Kirke, hvornår vides ikke præcis.
Lokalhistorisk Arkiv håber, en del vil komme og høre om denne del af Nøvling Sogns historie og derved være med til at bringe historien videre!
Dersom man får lyst til at vide mere, end aftenen giver, har vi en hel del materialer i arkivet i Den gule Bygning i Vildbjerg, hvor man altid er velkommen – der er åbent mandage eftermiddage og ellers efter aftale.