Arrangement:
Generalforsamling i Borgerforeningen

Dato/Tid
Dato - 20/02/2020
kl. 19:30 - 21:00

Lokation:
Skibbild-Nøvling Idrætscenter


Om arrangementet

Borgerforeningen indkalder til ordinær generalforsamling tosdag d. 20. februar kl 19.30 i Skibbild-Nøvling idræstcenter.

Dagorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af næste års kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg Keld Christensen, Johannes Videbæk og Frederik Brun Valg af suppleanter, på valg Tina Hebsgaard og Aksel Bagger

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
8. Eventuelt