Arrangement:
Generalforsamling – Borgerforeningen

Dato/Tid
Dato - 01/02/2024
kl. 19:30 - 20:30

Lokation:
Skibbild-Nøvling Idrætscenter


Om arrangementet
Borgerforeningens ordinære generalforsamling
Torsdag d. 1/2-2023 i Skibbild-Nøvling Idrætscenter kl. 19:30
Dagsorden ifølge vedtægter:
-Valg af dirigent
-Formandens beretning
-Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
-Fastsættelse af næste års kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
-Indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail til: skibbild.noevling.borgerforening@gmail.com
-Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er:
Bestyrelsesmedlem Keld Christensen – genopstiller
Bestyrelsesmedlem Tina Hebsgaard – genopstiller
Bestyrelses medlem Brian Mølby – genopstiller ikke
Suppleant Winnie Krog – genopstiller ikke
Suppleant Allan Bach– genopstiller
-Valg af revisor og revisorsuppleanter, på valg er:
Jørgen Hansen
Kurt Østergaard
-Eventuelt
Vi gør opmærksom på, at du/I skal have betalt kontingent i 2023 for at være stemmeberettiget.
Er du/I ikke medlem kan der betales kontingent på selv dagen.