Arrangement:
Generalforsamling Borgerforeningen 2022

Dato/Tid
Dato - 24/02/2022
kl. 19:30 - 21:00

Lokation:
Skibbild-Nøvling Idrætscenter


Om arrangementet

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ordinær generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af næste års kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
  5. Indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail: skibbild.noevling.borgerforening@gmail.com
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

skibbild.noevling.borgerforening@gmail.com