Arrangement:
Generalforsamling Borgerforeningen

Dato/Tid
Dato - 09/02/2023
kl. 19:30 - 20:30

Lokation:
Skibbild-Nøvling Idrætscenter


Om arrangementet

Dagsorden ifølge vedtægter

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4.Fastsættelse af næste års kontingent efter forslag fra bestyrelsen.

5.Indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail til: skibbild.noevling.borgerforening@gmail.com

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er:

  • Bestyrelsesmedlem Mette Almind – modtager ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Kirstine Hestbech – modtager genvalg
  • Suppleant Nicoline Kjeldahl – modtager ikke genvalg
  • Suppleant Winnie Krog – montager genvalg
  • Suppleant Johannes Videbæk – modtager ikke genvalg

7.Valg af revisor og revisorsuppleanter, på valg er:

  • Jørgen Hansen
  • Kurt Østergaard

8.Eventuelt

 

Vi gør opmærksom på, at du/I skal have betalt kontingent i 2022 for at være stemmeberettiget.

Er du/I ikke medlem kan der betales kontingent på selv dagen.