Info fra Herning Kommune vedr. regler for buske, hække og træer.
Mere info og regler om hvordan du skal forholde dig som grundejer, hvis din grund grænser op til fortov, vej, sti eller rabat her:
https://boligogbyggeri.herning.dk/bolig/omgivelserne-til-dit-hus/buske-haekke-og-traeer?fbclid=IwAR1WzaD3fD33JjTc09to1Tj72aEQORR9l597Lr6Zqe9Hvca1l-RZVeIlu6U