Borgerforeningen indkalder til ordinær generalforsamling d. 9. Februar kl. 19.30 i Skibbild-Nøvling idrætscenter
Dagsorden ifølge vedtægter:
-Valg af dirigent
-Formandens beretning
-Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
-Fastsættelse af næste års kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
-Indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail til: skibbild.noevling.borgerforening@gmail.com
-Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er:
Bestyrelsesmedlem Mette Almind – modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Kirstine Hestbech – modtager genvalg
Suppleant Nicoline Kjeldahl – modtager ikke genvalg
Suppleant Winnie Krog – montage  genvalg
Suppleant Johannes Videbæk – modtager ikke genvalg
-Valg af revisor og revisorsuppleanter, på valg er:
Jørgen Hansen
Kurt Østergaard
-Eventuelt
Vi gør opmærksom på, at du/I skal have betalt kontingent i 2022 for at være stemmeberettiget.
Er du/I ikke medlem kan der betales kontingent på selv dagen.