Et meget aktivt og
velfungerende
lokalsamfund

Skibbild-Nøvling er en landsby beliggende i Herning Kommune. Herningsholm å løber nordøst for landsbyerne og danner en dejlig ådal. Der er små vandløb og en del mindre skovbevoksede områder omkring landsbyen. Tilsammen giver det rige muligheder for naturoplevelser og traveture. Se billeder fra området i billedgalleriet.

Der er gode busforbindelser til Herning og Vildbjerg, ligesom der er belyst dobbeltrettet cykelsti direkte de 3.5 km til Regionshospitalet Gødstrup. Her har du også mulighed for at stå på toget – f.eks. direkte til Århus.

I Skibbild- Nøvling findes skole, børnehave, dagpleje, rigt aktivitets- og kulturliv, idrætscenter, et velfungerende forsamlingshus, en kirke m.m.

Oplev Skibbild / Nøvling